Livskvalitet

med plats för dig.

Intresseanmälan lägenhet

För närvarande är alla våra lägenheter uthyrda. Lediga lägenheter annonseras här. 

Kontakta oss

Information till hyresgäster

Felanmälan
Jourtelefon vaktmästare: 073-424 89 81 (Nicklas Skog)
Övriga frågor, felanmälan m.m.: 0733-98 54 63 (Sara Rudolfsson) E-post: sara@areafastighet.se

Hyran
Hyran betalas i förskott senast den sista varje månad. Vi e-postar ut hyresavier för tre månader i taget.

Nycklar
Meddela oss omgående om du råkar tappa bort nyckeln.

Hemförsäkring
Som hyresgäst ansvarar du för att ha egen hemförsäkring.

Husdjur
Husdjur är välkomna. Ägaren ansvarar för att de inte medför störningar för andra boende.

Rökning
Rökning är förbjuden i alla våra lägenheter.

Renovering
Önskar du göra förändringar i lägenheten så ska detta ske i samråd med hyresvärden.

Underhåll
Hyresgästen ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick. I det ingår att rengöra ventiler, avlopp och filter.
Snöskottning, gräsklippning och skötsel av häckar ingår i hyran om inte annat avtalats.

Sambo
Om det flyttar in fler personer i hushållet efter att du skrivit kontrakt behöver vi få kännedom om namn och personnummer. Vi behöver alltid veta vilka som bor i lägenheterna av säkerhetsskäl.

Avfallshantering
Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sopsortera och hålla rent i miljöhuset.
Grovsopor och annat som inte kan sorteras i miljöhuset ska till återvinningscentral.
Hyresvärden har avtal med Västblekinge Miljö AB, VMAB, om renhållning.

Brandberedskap
Det finns brandvarnare i lägenheten när du flyttar in. Ditt ansvar är att testa brandvarnaren årligen och byta batterier vid behov. Vi ser gärna att du som hyresgäst kompletterar med brandsläckare och brandfilt.

TV, bredband, telefoni
Hyresvärden har avtal med OKTV (Olofströms Kabel-TV). Basutbudet debiteras hyresgäst för faktisk kostnad i efterhand på hyresavin. För fiberanslutning, IP-telefoni och ytterligare kanalpaket tecknar kunden själv abonnemang.

OKTV – telefon: 0454-980 50, e-post: info@oktv.se

Badrum
Om du vill montera något, sätta upp hyllor e.d. i badrum så ska du kontakta oss först. Det är viktigt att det inte går hål i tätskiktet under kaklet.

Tillgänglighet
Om du har svårt för att gå eller röra dig så ordnar vi med hjälpmedel. Det kan handla om ramper, handtag, särskild WC osv. För dig som har hemtjänst så erbjuds nyckelgömma.

Flytta ut
Uppsägningstiden är 3 månader. Det innebär att du måste säga upp din lägenhet t ex senast den 31 januari för att kunna flytta ut den 1 maj. Uppsägning ska ske skriftligt via brev eller e-post.

Kontakta oss

Uthyrningspolicy

AREA Fastighets bostäder fördelas öppet och transparent enligt rättvisa och allmännyttiga principer.

Vår ambition är att skapa trygga och trivsamma boenden som möter en mångfald av behov och önskemål och som därför lockar en naturlig blandning av olika människor. Alla som uppfyller våra grundkrav har samma rätt att söka och få bostad.

Lediga bostäder annonseras på AREA Fastighets hemsida www.areafastighet.se. AREA Fastighet finns även med på kommunens hemsida för bostadsförmedling.

För att få hyra en lägenhet ska sökanden vara myndig, dvs över 18 år.

Sökande ska ha en inkomst som gör det sannolikt att sökanden kan betala hyran. Vi följer Kronofogdemyndighetens årligen fastställda förbehållsbelopp. Inkomsten ska vid begäran kunna styrkas med intyg.

Vi godkänner följande som inkomst:
• Lön från arbete, anställning eller egen näringsverksamhet
• A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
• Studiemedel och/eller CSN-lån
• Pension
• Inkomst från kapital
• Bostadsbidrag, bostadstillägg
• Försörjningsstöd godkänt av socialtjänsten i respektive kommun
• Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan (till exempel aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning)

En kreditupplysning görs på alla sökande. Den får inte visa på några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.

Lägenheter tilldelas i turodning efter kötid. Ledig lägenhet erbjuds den som har längst tid i kön. Tackar denne nej går erbjudandet vidare till nästa som anmält intresse med beaktande av kötid.

Kontakta oss
Area - För dig som hyresgäst
Area - För dig som hyresgäst